MxClan

Kabile olmak hem bağımsız ve otonom hem de bütün olarak, kolektif var olma esnekliğidir. Einstein’ın, bir problemin çözümü aynı sistemin yeni bireylerin içinden çıkmaz demesi gibi, birbirimize ihtiyacımız var. Esneklik, akışkanlık, bağımsızlık ve bütünlük içinde olma hayali ile hedefimiz cinsiyet normlarını yıkan bir kabile olmaktır.

Being a clan is both independent and autonomous, and as a whole, the flexibility of collective existence. Just as Einstein said that the solution to a problem does not come from New individuals in the same system, we need each other. With the dream of flexibility, fluidity, independence and integrity, our goal is to become a clan that breaks down gender norms.